نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

خازن 400v/470uf

تومان
خازن الکترولیت ایستاده 470 میکروفاراد 400 ولت
 • در خازن الکترولیتی از یک مایع رسانای یونیزه شده استفاده شده است.
 • این خازن بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد.
 • این خازن ها با جا به جا بستن پایه ها جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند.
 • اين خازنها معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند.
 • خازنهاي الکتروليتي در واقع همان خازنهاي ثابت هستند ولی اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر می باشد.
 • نام ديگر اين خازنها، شيميايي است.
 •  اين خازنها برخلاف خازنهاي عدسي ،داراي قطب با پايه مثبت و منفي مي‌باشند.
 • روي بدنه خازن کنار پايه منفي، علامت منفی نوشته شده است. مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است.
 • خازنهاي الکتروليتي به صورت آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.

خازن 400v/560uf

50,000 تومان

خازن الکترولیتی 560 میکروفاراد 400 ولت

 • در خازن الکترولیتی از یک مایع رسانای یونیزه شده استفاده شده است.
 • این خازن بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد.
 • این خازن ها با جا به جا بستن پایه ها جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند.
 • اين خازنها معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند.
 • خازنهاي الکتروليتي در واقع همان خازنهاي ثابت هستند ولی اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر می باشد.
 • نام ديگر اين خازنها، شيميايي است. 
 • اين خازنها برخلاف خازنهاي عدسي ،داراي قطب يا پايه مثبت و منفي مي‌باشند. روي بدنه خازن کنار پايه منفي، علامت منفی نوشته شده وهمچنین مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است.
 • خازنهاي الکتروليتي به صورت آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.
 • قابل استفاده در انواع برد الکترونیکی منبع تغذیه و انواع دستگاه های جوش اینورتری

خازن 400v/680uf

60,000 تومان

خازن الکترولیت ایستاده 400 میکروفاراد 680 ولت

در خازن الکترولیتی از یک مایع رسانای یونیزه شده استفاده شده است.

 • این خازن بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد.
 • این خازن ها با جا به جا بستن پایه ها جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند.
 • اين خازنها معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند.
 • خازنهاي الکتروليتي در واقع همان خازنهاي ثابت هستند ولی اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر می باشد.
 • نام ديگر اين خازنها، شيميايي است. 
 • اين خازنها برخلاف خازنهاي عدسي ،داراي قطب يا پايه مثبت و منفي مي‌باشند. روي بدنه خازن کنار پايه منفي، علامت منفی نوشته شده و همچنین مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است.
 • خازنهاي الکتروليتي به صورت آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.

خازن 450v/560uf

تومان

خازن الکترولیت ایستاده 560 میکروفاراد 450 ولت Aluminum Electrolytic Capacitors ; RADIAL 35x50mm

 • در خازن الکترولیتی از یک مایع رسانای یونیزه شده استفاده شده است.
 • و این خازن بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد.
 • این خازن ها با جا به جا بستن پایه ها جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند.
 • اين خازنها معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند.
 • خازنهاي الکتروليتي در واقع همان خازنهاي ثابت هستند ولی اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر می باشد.
 • نام ديگر اين خازنها، شيميايي است.
 •  اين خازنها برخلاف خازنهاي عدسي، داراي قطب يا پايه مثبت و منفي مي‌باشند. روي بدنه خازن کنار پايه منفي، علامت منفی نوشته شده و همچنین مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است.
 • خازنهاي الکتروليتي به صورت آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.