مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

آی سی مدل CA 3140 DIP RENESAS

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل KA 3525 DIP ON

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل LM 324 DIP TI

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل LM 358 DIP TI

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل PC 817C DIP SHARP

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل PC 817C SOP SHARP

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل TL 084 DIP TI

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل UC 3845 DIP ST

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی مدل UC 3846 DIP TI

شرکت تسلا به عنوان وارد کننده قطعات داخلی دستگاه های جوشکاری و برشکاری توانسته است یکی از قطعات مهم از جمله آی سی را در مدل های مختلف ارائه نماید. IC با توجه به کد های اعلان شده در پایین دارای وظایف مشخصی داشته که با توجه به اتصال در Board مربوطه امکان انجام تعمیر وجود دارد.

آی سی IC

شما می توانید محصولات وارداتی این مجموعه در زمینه آی سی را در این قسمت از لیست قرار داده شده انتخاب و با توجه به تعداد مورد نظر خرید نماید. محصولات آی سی ما :
  • IC LM324-DIP-TI
  • IC TL084-DIP-TI
  • IC PC817C-SOP-SHAP
  • IC PC817C-DIP-SHARP
  • IC UC3845-DIP-ST
  • IC UC3846-DIP-TI
  • IC LM358-DIP-TI
  • IC KA3525-DIP-ON
  • IC CA3140-DIP-RENESAS